Примерни картички PDF Печат Е-поща

Уважаеми клиенти,

по-долу можете да видите типови модели картички изписани с примерен текст

и шрифт. Форматирането на текста, съдържанието и неговото разположение
подбираме според модела картичка и съгласуваме с вас.

модел 2296 с примерен текст

типова картичка 2298


Хоризонтална покана с размери 13/19 см.


модел 3554модел 3570